Úhrada výkonů a ceník

Ceník péče o těhotné
Ceník preventivní gynekologické péče